Rengjøring

Rengjøring av kjøledisken, så viktig og …så enkelt!

  • Enkel rengjøring over og under fordamper
  • Gassfjærer som heiser fordamper/ bunnplate
  • Sluk i bunnen
  • Så enkelt at det kan gjøres daglig